Entrada combinada individual Museu de l'Estampació-Museu Romà.

Entrada combinada per a ambdós museus. Teniu tres mesos des de l'adquisició de l'entrada per visitar ambdós museus

Preu: 9€

Entrada combinada reduïda: 5€
Majors de 65 anys, estudiants, persones amb una discapacitat igual o superior al 33%, persones pertanyents a famílies nombroses i monoparentals (tots aquests supòsits hauran de quedat acreditats mitjançant el corresponent carnet)
Veure descripció sencera
No hi ha disponibilitat per aquest dia.