Entrada gratuïta primer diumenge de mes

Entrada gratuïta el primer diumenge de cada mes 
Veure descripció sencera