Entrada al Museu Romà - Grups.

Es considera grup a partir de 15 persones

Preu: 6€

Entrada reduïda grups: 3€
Majors de 65 anys, estudiants, persones amb una discapacitat igual o superior al 33%, persones pertanyents a famílies nombroses i monoparentals ( tots aquests supòsits hauran de quedat acreditats mitjançant el corresponent carnet )

Entrada gratuïta grups: acompanyants/tutors 
Veure descripció sencera
No hi ha disponibilitat per aquest dia.