Entrada i visita guiada personalitzada per a grups

Visita per a grups (mínim 15 persones). Serà duta a terme per una persona que en farà el guiatge especialitzat. Caldrà confirmació de la data proposada.

Preu: 7€/persona Combinada (MEP i MR): 10€/persona

Els subjectes que gaudeixin de gratuïtat en l’Entrada pagaran el suplement de la visita guiada. Aquest es determinarà per la diferència entre el preu de l’Entrada i visita guiada menys el preu de l’Entrada.

Entrada reduïda: 3,5€/persona
Majors de 65 anys, estudiants, persones amb una discapacitat igual o superior al 33%, persones pertanyents a famílies nombroses i monoparentals, (tots aquets supòsits hauran de quedar acreditats mitjançant el corresponent carnet) i campanyes de promoció a determinar mitjançant decret.

Combinada (MEP i MR) reduïda: 5€
Veure descripció sencera
No hi ha disponibilitat per aquest dia.