Entrada Museu Romà

Entrada individual al Museu Romà

Preu: 7€

Entrada reduïda: 4€.
Majors de 65 anys, estudiants, persones amb una discapacitat igual o superior al 33%, persones pertanyents a famílies nombroses i monoparentals ( tots aquests supòsits hauran de quedat acreditats mitjançant el corresponent carnet )

Entrada gratuïta
Menors de 16 anys en visita individual, membres de l’ICOM (Consell Internacional dels Museus), docents que presentin acreditació, acompanyants de grup-docents, guies o monitors, aturats amb acreditació, atencions protocol·làries i campanyes de promoció, jornades de portes obertes i durant el primer diumenge de cada mes. 
Veure descripció sencera
No hi ha disponibilitat per aquest dia.